Poslanstvo

Ko ljudje delamo to, kar nas veseli in s svojim delom osrečujemo tudi druge, smo izpolnili svoje poslanstvo.

Naše poslanstvo je spodbujati dobro v vseh nas, povezovati in spodbujati k sodelovanju za dobrobit vseh ljudi, živali, narave. S svojim delom ustvarjamo pogoje za bolj zeleno bivanje na Zemlji.

Ekipa Pupillam

Iris, Miro, Tina, Dušica, Irena, Slavica, Neva, Katarina, Luka, Suzana, Maja … ekipa