PROMOCIJA ZDRAVJA

Promocija zdravja pri delu (PZD) so aktivnosti in ukrepi, ki jih podjetje izvaja za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih. Vsako podjetje lahko pripomore k izboljšanju zdravja in produktivnosti svojih zaposlenih z različnimi izboljšavami delovnega mesta. Inženirji varstva pri delu in zdravniki medicine dela nam pomagajo pri tehničnih in ergonomskih izboljšavah, različni poslovni svetovalci pri organizacijskih izboljšavah, mi pa vam pomagamo izboljšati komunikacijo. Z boljšo komunikacijo se izboljšajo medsebojni odnosi, delovno vzdušje, zmanjšajo se lahko bolniške odsotnosti zaradi stresa in poveča učinkovitost. Največ rezerve v učinkovitosti predstavlja ravno boljša organizacija in komunikacija v podjetju.