Promocija zdravja

Promocija zdravja pri delu (PZD) so aktivnosti in ukrepi, ki jih podjetje izvaja za ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih. Vsako podjetje lahko pripomore k izboljšanju zdravja in produktivnosti svojih zaposlenih z različnimi izboljšavami delovnega mesta. Inženirji varstva pri delu in zdravniki medicine dela nam pomagajo pri tehničnih in ergonomskih izboljšavah, različni poslovni svetovalci pri organizacijski izboljšavah, mi pa vam pomagamo izboljšati komunikacijo. Z boljšo komunikacijo se izboljšajo medsebojni odnosi, delovno vzdušje, zmanjšajo se lahko bolniške odsotnosti zaradi stresa in poveča učinkovitost. Največ rezerve v učinkovitosti predstavlja ravno boljša organizacija in komunikacija v podjetju.

V programu promocija zdravja delujemo na:

  • Področje zdrave komunikacije, saj je dokazano, da imajo podjetja največ rezerve pri povečanju učinkovitosti prav na področju komunikacije. Z nekaj vajami komunikacije lahko izboljšate odnose, klimo, poslovne rezultate in povečate kreativnost zaposlenih
  • Področje ekološkega načina čiščenja, tudi tukaj imajo podjetja veliko možnosti za izboljšavo delovnih pogojev. Pri čiščenju se namreč še vedno uporablja veliko preveč nepotrebnih kemikalij, ki so škodljiva zdravju (kemikalije od čistil ostanejo v zraku tudi do tri tedne po čiščenju, na površinah pa še dlje časa), saj jih vdihujemo in se jih dotikamo. Obstajajo metode eko čiščenja, ki so varne za zdravje in okolje, ohranjajo površine, omogočajo hitrejše in lažje čiščenje, ki je primerno tudi  za invalide. Vaše zaposlene usposobimo za ekološko čiščenje, vas spremljamo na poti do rezultata. Zato iz več vidikov velja kot ukrep varstva pri delu. Od nas lahko pričakujete svetovanje, analizo, osveščanje in usposabljanje, izdelke in po potrebi tudi čistilni servis.
  • Prehrana je naše zdravilo in gradbeni material našega telesa. Izredno pomembno tako na delovnem mestu, kot v zasebnem življenju. Imamo namreč samo eno telo. Obstaja tehnologija, s katero lahko preverite stanje vašega telesa in uspešnosti življenjskega sloga še preden pride do bolezni.

Navedene aktivnosti veljajo kot ukrep varstva pri delu in veliko prispevajo k ustvarjanju zdravega delovnega mesta. Podrobnosti o promociji zdravja na delovnem mestu lahko preverite na spletni strani Zavoda ZAP.