Rezultati mentorske sheme za SO.P.

CENTER EKO ZELENO JABOLKO
Program nadgradnje centra izdelkov in storitev za dom brez odpadkov in eko čiščenje v okviru razpisa
MENTORSKE SHEME MGRT ZA SOCIALNA PODJETJA

rezultat:
CENTER EKO ZELENO JABOLKO – trgovina brez plastične embalaže ZELENA JAPKA
trajnost delovnih mest: ohranitev enega delovnega mesta in dva nova delovna mesta
vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela z eko dobavitelji in kupci