Varovanje osebnih podatkov

Zbrani podatki

Društvo Pupillam, so.p., zbira osebne podatke za potrebe poslovanja: ime, priimek, naslov, kraj bivanja, regija in država , elektronska pošta in telefonska številka. Uporabniško ime in geslo (v skriti obliki) je potrebno le v primeru prijave v sistem. Uporabniki vnesete podatke v obrazce na spletnem mestu www.pupillam.org. Društvo Pupillam ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Ravnanje s podatki

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

Način in namen obdelave osebnih podatkov

Uporabnik se z uporabo spletnega mesta ecogreenapple.com strinja z vsakokratno veljavnimi pravili in splošnimi pogoji, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev in pravil ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Ponudnik, kot upravljavec osebnih podatkov bo le te uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Uporabnik lahko zahteva vpogled, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež družbe Društvo Pupillam, so.p., ali po elektronki pošti na naslov: drustvo@pupillam.org.

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletno mesto www.pupillam.org.

Prijava na e-novice

Uporabniki se lahko prijavijo na e-novice, s katerimi jih www.pupillam.org do preklica obvešča o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah do 2 – krat na teden. S prijavo na e-novice se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov e-novic. Za prijavo na e-novice spletna stran potrebuje le e-poštni naslov.

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom uporabnik na navedeni naslov prejme potrditveno sporočilo – s potrditvijo tega je do preklica prijavljen na e-novice spletne strani. Kadarkoli lahko pisno ali s klikom na gumb Odjava, ki je na dnu vsake prejete e-novice. Pupillam potem trajno preneha uporabljati uporabnikov elektronski naslov, njegove osebne podatke, za namene neposrednega trženja. Zahtevi bo ugodeno takoj ali najkasneje v 15. dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Uporabnik lahko zahteva tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Društvo Pupillam, so.p., se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

Hramba podatkov

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja družbe Društva Pupillam urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.